מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 21 שעות אקדמיות | במסגרת 3 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 27/04/2021 
מועד סיום הקורס: 08/06/2021

שכר לימוד:
2500 - ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
2800 - ₪ למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


המגזר הציבורי מתמודד עם מציאות שמחייבת אותו להסתגל לכמות ולרמת שינויים גבוהה בפרק זמן קצר. הצורך להתמודד עם אתגרים חדשים הוביל להרחבת הסמכויות שניתנו לרשות ולמנהליה, שינה את מעמדה של הרשות המקומית והפך אותה מזרוע ביצועית של השלטון המרכזי לשותפה בקביעת מדיניות. שינוי זה מייצר הזדמנות לקידום תפיסת הרשות המקומית כמי שיוזמת מקדמת ואף מיישמת רעיונות ויוזמות חדשות לבניית קשר חדש עם השלטון המרכזי, התושבים והארגונים האזרחיים.
בקורס זה המשתתפים יקבלו כלים ליישום החלטות, לפתור בעיות, לעבור לניהול אישי ולהתמודד ביצירתיות עם התקנות והחוקים העירוניים בהתאם לשינוי שחל במציאות.