העסק של כולנו - בהובלת פייסבוק ומרכז השלטון המקומימגפת הקורונה הציבה את המגזר העסקי אל מול אתגרים מורכבים וחוסר ודאות מתמשך, והמחישה את הצורך של עסקים להשקיע בתשתיות דיגיטליות. נראה כי עסקים ללא תשתיות שיווק ומכירות מקוונות, היו הנפגעים העיקריים של התקופה, ובייחוד העסקים קטנים והבינוניים המהווים כ-99% מהעסקים בישראל ו-60% מכח העבודה.

אנחנו מאמינים כי העצמת היכולות הדיגיטליות של העסק הכרחית בעידן הדיגיטלי ומביאה להגדלת האיתנות של העסק בטווח הארוך. מתוך כך, בהובלת פייסבוק ישראל, מרכז השלטון המקומי והפורום הכלכלי חברתי של בית הנשיא, נולדה תוכנית לאומית ייחודית ופורצת דרך להעצמת היכולות הדיגיטליות במיוחד עבור עסקים קטנים, המהווים חלק קריטי מהמרקם הכלכלי, החברתי, הקהילתי והתרבותי במרחב העירוני.

תוכנית "העסק של כולנו" מציעה לעסקים המשתתפים בה מענה ייחודי ורחב הכולל מתן ידע, כלים ומיומנויות על בסיס מערך הדרכה מקוון, ליווי אישי של העסק ופלטפורמה לשיתוף ידע ותמיכה.

 

קול קורא להגשת מועמדות לתכנית "העסק של כולנו" - מחזור ראשון - הסתיים


"העסק של כולנו" - מסיימים מחזור שני של תוכנית סיוע לעסקים קטנים בליווי פייסבוק ישראל


רשת 13: פאנל בהשתתפות המשנה למנכ"ל בנושא "העסק של כולנו"


קול קורא להגשת מועמדות למחזור השלישי של "העסק של כולנו"