מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 42 שעות אקדמיות | במסגרת 6 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 28/01/2024
מועד סיום הקורס: 03/03/2024

שכר לימוד:
2,600 ₪ שכר לימוד לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
2,850  ₪ שכר הלימוד למשרדי ממשלה, גופי סמך  וגופים פרטיים.
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


בקורס זה נתמקד ברכיביו העיקריים של המיסוי העירוני: ארנונה והיטלים. כספי הארנונה מיועדים למימון הפעילויות השוטפות של הרשות והם מהווים חלק עיקרי ונכבד בתקציבה .  ההיטלים, בשונה מארנונה, מיועדים למימון פעילות ספציפית.

הארנונה וההיטלים מהווים את מקור המימון העיקרי, "החמצן" של השלטון המקומי ומעוררים שאלות ומחלוקות משפטיות רבות ומורכבות. משכך, הם מהווים נדבך חשוב ועיקרי בעבודת הייעוץ המשפטי ברשות המקומית ומחייבים לימוד, העמקה ועדכון שוטף