מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 20 שעות אקדמיות | במסגרת 4 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 12/01/2021 

שכר לימוד:
980 - ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
1150 - ₪ למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


במהלך השנים הרשויות המקומיות מתרגלות התנהלות במשברי חירום.
הקורונה זימנה אתגרים חדשים המאלצים אותנו לקבל החלטות תחת שינויים יומיומיים.
מתוך תפיסה כי ממונה הקורונה הינו גורם משמעותי לניהול המגפה, מצאנו כי ישנו צורך למתן ידע, מידע, כלים פרקטיים ומשפטים לעבודה יעילה וניהול המשבר בתאום עם הגורמים השונים.
הקורס מיועד לממונה קורונה ברשות ויעניק רשת של תמיכה, ידע, שותפויות והכרת מערך החירום הטפל בקורונה הן משרד הבריאות, משרד הפנים, פיקוד העורף והיחידות התומכות במערך הארגוני.