מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 126 שעות אקדמיות | במסגרת 18 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 23/11/2022 
מועד סיום הקורס: 17/05/2023

שכר לימוד:
8,900 - ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
10,500- ₪ למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


קורס ייחודי, המיועד לתת מענה ברמה הגבוהה ביותר למילוי תפקיד מנכ"ל בחברה עירונית. הקורס יעסוק בפיתוח תפיסות, הקנית ידע ורכישת מיומנויות וכלים, אשר יאפשרו למנהלים בכירים בתאגידים העירוניים וברשויות המקומיות לממש את תפקידם בצירים הניהולי והמשימתי ולמנף את תוצאות וביצועי התאגיד ברשות המקומית.
הקורס מבוסס על למידה יישומית, תוך הישענות על הניסיון והוותק של המשתתפים כמקור מרכזי ללמידה הדדית ודוגמאות מהשטח, בשילוב מרצים מומחים ומנהלים בכירים מהמגזר העסקי והציבורי.