חדר המצב של מרכז השלטון המקומי לטיפול בקורונה


חדר המצב של מרכז השלטון המקומי פועל לעדכונים שוטפים והעברת הנחיות לרשויות המקומיות ותרגום הנחיות הממשלה למציאות בשטח.

בחדר המצב פועל חמ"ל לטיפול בפניות מנהלי הרשויות המקומיות שמנחה ומציף בפני הממשלה את צרכי הרשויות המקומיות

לצורך ניהול מיטבי של משבר הקורונה.
עוד בחדר המצב פועל מוקד ייעודי לחברה הערבית שמקבל את פניות התושבים ומפנה אותם לגורם הרלוונטי.

באתר זה תוכלו למצוא את העדכונים מחדר המצב, הדגשים והנחיות מרכז השלטון המקומי, לצד מידע רלוונטי ממשרדי הממשלה