מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 28 שעות אקדמיות | במסגרת 4 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 3/6/2024 

שכר לימוד:
1,800  ₪ שכר לימוד לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
2,000  ₪ שכר הלימוד למשרדי ממשלה, גופי סמך  וגופים פרטיים.
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


הנהלים, התהליכים, ושגרות העבודה בין יחידת ההון האנושי ליחידת השכר נמצאים בלב העשייה המקצועית של יחידות אלה. שיפור הביצועים של היחידות הללו כרוך באופן הדוק בטיוב התהליכים והסנכרון ביניהן ומשפיע בתורו על תקציב השכר של הרשות, שביעות רצון העובדים, תשלום שכר תקין, עמידה ביעדים, מטרות אסטרטגיות ועוד.

בתוך כך, יותר ויותר גופים בשלטון המקומי מכירים בחשיבות של הקמת מנגנוני בקרה, אשר יבטיחו שיפור מתמיד בביצועי היחידות הנ"ל לצד שמירה על היכולת לשלם את שכר העובדים באופן תקין ולספק שירות יעיל ואיכותי לעובדים ולמקבלי ההחלטות ברשות