מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 28 שעות אקדמיות | במסגרת 4 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 07/05/2024
שכר לימוד:
1,800  ₪ שכר לימוד לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
2,000  ₪ שכר הלימוד למשרדי ממשלה, גופי סמך  וגופים פרטיים
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.

שוק העבודה עובר שינויים מואצים ואלו באים לידי ביטוי בצרכים המשתנים של ההון האנושי.

שינויים אלו אינם פוסחים על המגזר הציבורי והתחרות על עובדים מחייבת לפעול אחרת ממה שהיינו רגילים.

בסקר שנערך לאחרונה הבוחן את מצב ההון האנושי בשירות הציבורי, עולה כי ישנה ירידה של כ- 30% בממוצע במספר המועמדים בכל משרה.

מגמה זו עולה בקנה אחד עם השינויים שנצפו בשוק העבודה העולמי בשלוש השנים האחרונות. לעובדים כיום יש יותר אפשרויות והם נוטים יותר לעבור בין מקומות עבודה. יציבות אינה עוד הערך העיקרי המנחה את העובדים; במקום זאת, הם נותנים עדיפות לגורמים כמו משמעות בעבודתם, אוטונומיה בביצוע המשימות והזדמנויות להתפתחות מקצועית. בתגובה, ארגונים חייבים להקצות משאבים נוספים לפיתוח הקריירה של עובדיהם כדי להבטיח שימור לטווח ארוך. תחלופת עובדים נושאת עלויות משמעותיות, לרבות הוצאות הקשורות לגיוס מחדש, אובדן ידע, הגברת השחיקה של עובדים קיימים, שיבושים בהמשכיות וניהול קשרי לקוחות. החדשות הטובות הן שישנם צעדים מעשיים שניתן לנקוט כדי להתמודד עם אתגרים אלו.