מיקום הקורס:

מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס:

63 שעות אקדמיות | במסגרת 9 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס:

20/01/2021 | מועד סיום הקורס 17/03/2021

שכר לימוד:

 2750- ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
3400 - ₪ למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי

שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


ניהול לשכהמשרד כבר אינו עוד תפקיד, אלא מקצוע של ממש!
המהפכה הטכנולוגית בסביבת העבודה המשרדית שינתה מן היסוד את תפקידי המשרד המסורתיים ומעמידה בפנינו אתגרים רבים ומורכבים. אתגרים אלו, דורשים מכל העוסקים במלאכה להתפתח ולהתעדכן, לדעת ולשפר את השרות (בתוך ומחוץ לארגון) ולשלוט ברזי המקצוע.
מנהלות לשכה , חדשות או ותיקות, נדרשות למיומנות ושימוש בכלים עדכניים, לשם מיטוב הביצועים והתנהלות אפקטיבית. מקומן של מנהלות אלו, לרוב בצמתים מרכזיים ובליבת העשייה של הארגון. מיטוב מקצועיותן באופן מתמיד, ימנף את ביצועי הארגון ויאפשר לשלטון המקומי התמודדות איתנה אל מול האתגרים הניצבים.