מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 42 שעות אקדמיות | במסגרת 6 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 2/1/2024
 

שכר לימוד:
2,600  ₪ שכר לימוד לעובדי  השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
2,850  ₪ שכר הלימוד למשרדי ממשלה, גופי סמך  וגופים פרטיים
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.

בעשור האחרון שוק העבודה עובר שינויים מהירים, בעיקר בשל התקדמות טכנולוגית ותמורות דיגיטליות. לשינויים אלו השפעה משמעותית על עיסוקים ומקצועות שונים, דבר המחייב למידה מתמשכת ועדכון מיומנויות. בנוסף שינויים אלו משפיעים רבות על הגיוס והקליטה של ההון האנושי בתוך ארגונים, כמו גם על רמת המעורבות והשייכות של העובדים. כדי לנווט ביעילות בנוף הדינמי הזה, מנהלי משאבי אנוש חייבים להישאר בחזית המגמות בתעשייה, לבצע התאמות מתמשכות, להגיב לצרכי העובדים המתפתחים, ולהכיר מושגים חדשים בניהול ההון האנושי. כתוצאה מכך, תפקידם של אנשי משאבי אנוש הופך להיות יותר ויותר משמעותי ומשפיע. קורס זה נועד לצייד את המשתתפים בידע ובכישורים הנדרשים כדי לנווט במורכבויות אלה ולנהל ביעילות את ההון האנושי. באמצעות הקורס, נחקור את האופי המתפתח של כוח העבודה, את האתגרים העומדים בפני מנהלי משאבי אנוש, את תפקידם של מנהלי משאבי אנוש כמנהיגים ומשפיעים, ואת השותפות האסטרטגית שלהם ביוזמות ארגוניות. בנוסף, נתעמק בניהול ביצועים, מתן משוב בונה ופיתוח ההון האנושי.