מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 28 שעות אקדמיות | במסגרת 4 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 19/05/2024
שכר לימוד:
1,900  ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
2,100  ₪ למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


מנהלים בכירים ברשויות המקומיות מובילים פרויקטים משמעותיים המשפיעים באופן ישיר על חיי התושבים ברשות . במסגרת הפרויקטים הללו הם חולשים על תכניות עבודה שמכילות נתונים רבים ומסנכרנות בתוכן את כל תקציבי הרשות. על מנת להתמודד ביעילות עם האתגרים שניהול הפרויקט מציב בפניהם , המנהלים יקבלו בקורס את הכלים הטכנולוגים והדיגיטליים המתקדמים ביותר לתמיכה ועיצוב תכניות העבודה שלהם, תוך שילוב תרגול מעשי על תוכנות רלוונטית כמו Project Microsoft ,Excel ,sheets Google ועוד שילוב הידע התיאורטי והפרקטי בקורס תוך תרגול מעשי ומתן דוגמאות מניהול פרויקטים של רשויות מקומיות יובילו את המשתתפים לניהול אפקטיבי של פרויקטים ומשימות מורכבות שתוצאותיו ישפיעו גם על הרשות.

יש להגיע לקורס עם מחשב אישי הכולל תוכות אופיס עבור התרגול