מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 21 שעות אקדמיות | במסגרת 3 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 01/06/2022 
 

שכר לימוד:
1150 - ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
1400 - ₪ למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


ההליך המשפטי המנהלי מטבעו קצר, ממוקד, לרוב אין בו חקירות של עדים, סדרי הדין ייחודיים, ממוקדים והסוגיות המשפטיות ייחודיות. העיסוק בליטיגציה מנהלית, בעתירות ובבג"צים דורשת התמקצעות מיוחדת הן מבחינת הכרת סדרי הדין והן מבחינת הדין המהותי.