מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 28 שעות אקדמיות | במסגרת 4 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 18/12/2023
 

שכר לימוד:
1,800 ₪
לעובדי  השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
2,000 ₪ לעובדי  משרדי ממשלה , גופי סמך  וגופים פרטיים
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


העסקת תומכות חינוך ומלווים בהסעות הוא תחום מורכב במיוחד המחייב ידע מקצועי נרחב ועדכני, על אחת כמה וכמה לאור ההסכם הקיבוצי המתהווה לתומכות החינוך.

סקטור תומכות החינוך והמלווים בהסעות מתאפיינים באחוזי משרה משתנים, גיוון במקומות העבודה, הסכמי שכר ותוספות יחודיים ההופכים את ניהול השכר והבקרה על סקטור זה למורכבים במיוחד.

בקורס זה נעסוק בתהליך הקליטה של התומכות חינוך והמלווים בהסעות, הגדרת תפקיד וקביעת תנאי העסקה תקינים ועוד היבטים נוספים בהעסקתם אשר יקנו לכם את הידע לתפעול מיטבי של ההון האנושי בתחומים אלה.

.