מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 21 שעות אקדמיות | במסגרת 3 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 16/12/2020 
מועד סיום הקורס: 30/12/2020

שכר לימוד:
1150 - ₪
לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
1400 - ₪ למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


זהו, אתם כבר קשורים, עוסקים ומבינים את עולם המכרז הרשותי ואת עקרונותיו, יש לכם כבר מושג כיצד הדברים עובדים - זה הזמן לעבור לשלב הבא.