מיקום הקורס: הקורס מתקיים במרכז השלטון המקומי רח' הארבעה 28 תל אביב מגדל חג'ג' צפוני

משך הקורס: 42 שעות אקדמיות | במסגרת 6 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 19/03/2024
 

שכר לימוד:
2,600  ₪ שכר לימוד לעובדי השלטון המקומי ולחברי האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע ( מחיר מסובסד). אין כפל הנחות.

2,850 ש"ח  שכר הלימוד למשרדי ממשלה, גופי סמך  וגופים פרטיים.
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל

עולמות המידע והלמידה וכמוהם גם תרבות הספר עברו בעשורים האחרונים שינויים מפליגים, שחייבו ספריות ציבוריות בארץ ובעולם להגמיש את הייעוד שלהן ולהרחיב את תחומי פעילותן.  ספרניות בספרייה ציבורית היום הן הרבה יותר מהתדמית המיושנת שלהן, כיום הן  פעילות קהילתית, מנהלות פרויקטים, משווקות, מקדמות פעילויות חינוכיות ועוד.

היכרות עם השדה העכשווי של ספריות ציבוריות ועם הכוחות הגנוזים בכל אחת להוביל ולהנהיג, יסייעו

להן ולרשויות המקומיות לקדם את הספרייה הציבורית עבור רווחת קהילותיהן.