מיקום הקורס: הקורס יתקיים במתכונת זום.

משך הקורס: 15 שעות אקדמיות | במסגרת 2 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 17/12/2023
 

שכר לימוד:
600  ₪ שכר לימוד לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
660  ₪ שכר הלימוד למשרדי ממשלה, גופי סמך  וגופים פרטיים
 

בהתאם לדרישת לשכת רואי החשבון ובשל העדכונים וההנחיות המשתנות בתחום חשבות השכר, נדרש חשב שכר בכיר להשתתף מידי שנה בקורס ריענון מקצועי, להתעדכן בחידושים ולהרחיב את הידע וזאת בכדי לשמור על תוקף התעודה ורמה מקצועית גבוהה.

מרכז השלטון המקומי בשיתוף לשכת רואי החשבון, איגוד חשבי שכר וחברת משוב יצרו עבורכם קורס מקצועי ומעשיר שבו נלמד ליישם בצורה תקינה את טופס 161 החדש, נעסוק בסוגיות מס הכנסה וביטוח לאומי ונלמד את עקרונות הסכמי שכר חדשים, לרבות הסכם המסגרת 2023 והסכם תומכות חינוך.