מיקום הקורס: מלון "מג'יק פאלאס" אילת

מועד פתיחת הקורס: 11/10/2021
מועד סיום הקורס: 14/10/2021