מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 28 שעות אקדמיות | במסגרת 4 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 13/12/2021 | מועד סיום הקורס 10/01/2022

שכר לימוד:
780 - ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
850 - ₪ למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


במהלך העשור האחרון התרחב באופן משמעותי העיסוק בתחום השימור בערים, ברשויות המקומיות ובמחוזות בישראל. בתקופה זו הוקמו ועדות שימור, הורחבו רשימות ותכניות שימור ואף יצאו פרוייקטים רבים אל הפועל.
התנופה בתחום יצרה צורך מיידי בהכשרה מקצועית של בעלי התפקידים השונים ברשויות המקומיות העוסקים בתחום, הכשרה שתאפשר להם ניהול מושכל של תחום השימור מתוך ידע והיכרות של אספקטים שונים בנושא: חקיקה, נהלים, מושגים וכדומה.

הקורס נבנה בשיתוף עם פורום השימור ברשויות המקומיות, הפועל לקידום כלים אחידים וברורים לניהול השימור בארץ ומכיר מן השטח את דרישות התפקיד לרבות תהליכי העבודה בתחום , ממשקי העבודה החיצוניים והפנים ארגוניים , הקשיים והדרכים להתמודדות עמם. ישולבו הרצאות אורח בנושאים ייעודיים.