מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 35 שעות אקדמיות | במסגרת 5 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 15/01/2024

שכר לימוד:
2,400 - ₪ שכר לימוד לעובדי  השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
2,650- ₪ שכר הלימוד ל משרדי ממשלה, גופי סמך  וגופים פרטיים
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


שכונה °360 הינו כלי מדידה חדשני שפיתחו המועצה הישראלית לבנייה ירוקה ומשרד השיכון והבינוי במסגרת מיזם משותף, אשר מטרתו לקדם את התכנון, הפיתוח והבינוי של שכונות מגורים איכותיות, בריאות, חסכוניות במשאבים ומשגשגות לאורך זמן. הפיתוח האינטנסיבי הצפוי בעשורים הקרובים טומן בחובו אתגרי תכנון רבים, ביניהם התמודדות עם משאבים מוגבלים ועלייה בצפיפות האוכלוסייה. יחד עם זאת, תנופת התכנון הנוכחית הינה הזדמנות להשפיע על המרחב הבנוי העתידי של ישראל.

כלי המדידה שכונה °360 מהווה כלי עבודה לטיוב איכות תכניות בניין עיר בראייה רחבה ורב תחומית. הקורס מקנה היכרות מעמיקה עם כלי המדידה, תוך שילוב היבט פרקטי הכולל בדיקה של תכניות לצד לימוד סוגיות עכשוויות בתכנון ופיתוח בר-קיימא.