מרכז השלטון המקטמי פועל בשגרת הפעילות השוטפת מול כלל משרדי הממשלה - שרים, מנכ"לים וגורמי מקצוע רלוונטים.

מינהל קשרי ממשל ואסטרטגיה מתכלל את פעילות כלל המינהלים במש"מ מול משרדי הממשלה ופועל מול הדרגים הבכירים לקביעת סדר היום הלאומי כך שיכלול את תחומי הליבה המשמועתיים לשלטון המקומי הן לטווח הקרוב והן בראייה עתידית אסטרטגית. המנהל אמון על קידום יוזמות, בניית תהליכי עבודה אסטרטגיים וקשרי עבודה שוטפים מול חברות הבנות / אחיות, מול ארגוני המגזר העסקי וקרנות פילנתרופיות השותפים לעשייה של מרכז השלטון המקומי.

המינהל פועל להטמעת האסטרטגיה ומדיניות יו"ר המרכז והנהלת מש"מ מול כלל המינהלים ועובדי מש"מ. כמו כן, המינהל אמון על מערך משאבי האנוש של מש"מ: פיתוח וחיזוק ההון האנושי, פעילות רווחה לעובדי הארגון, קידום מעמד האישה ומניעת הטרדה מינית.