מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 60 שעות אקדמיות | במסגרת 8 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 07/09/2020 

שכר לימוד:
950 - ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


הרשות המקומית מהווה את אחת הזירות בעלות ההשפעה הגדולה ביותר על איכות החיים של הצעירים, והצעירים מהווים את אחד המשאבים בעלי הערך הרב ביותר עבור הרשות.
בבסיס התפיסה של קורס מנהלי יחידות הצעירים עומדת ההכרה במשמעות הרחבה של אוכלוסיית הצעירים ושל יחידת הצעירים עבור הרשות, ובכלל זאת:
? הצעיר כמשאב וכשותף לרשות: הרשות איננה רק `ספקית השירות` המרכזית של צעירים, אלא בסיס חשוב לשייכות, קהילתיות והשתתפות אזרחית. רשות שתשכיל לזהות את הרצון והפוטנציאל של הצעירים כשותפים משמעותיים בתהליכי קבלת ההחלטות ובעיצוב המרחב הרשותי בו הם חיים, תייצר ערך כפול לה ולאזרחיה.
? יחידת הצעירים כיחידה אסטרטגית: יחידת הצעירים מהווה משאב בשדרה הניהולית של הרשות המקומית. עליה לקדם פיתוח וחדשנות ולאתגר את הרשות לשכלול התפיסות והכלים הנהוגים בה. בנוסף, עליה לפעול מתוך ראיה הוליסטית של תקופת החיים הצעירה, ככזו החוצה תחומי שירות `קלאסיים`, ולפעול במנעד רחב של ממשקים עם מגוון יחידות הרשות.
? מנהלי יחידות הצעירים כמובילי שינוי: פיתוח והעצמת התפיסה של צעירים כמשאב ומיצוב יחידת הצעירים כיחידה אסטרטגית תלויים בראש ובראשונה במנהלים. כדי להעצים את העשייה המקומית, על המנהלים לפעול מתוך זהות מקצועית וניהולית מגובשת, בהתבסס על תיאוריית שינוי, להיות בעלי כלים לעשיה ולפעול כחלק מרשת ארצית של מנהלי יחידות צעירים.