מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 35 שעות אקדמיות | במסגרת 5 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 15/02/2022 
 

שכר לימוד:
1,950 - ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
2,250 - ₪ למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


עולם הדיגיטל הפך בשנים האחרונות לזירה המרכזית בה רשויות מקומיות, ראשי ערים, דוברים, מנהלי מחלקות ובכירים ברשות מנהלים את השיח השוטף מול התושבים והעסקים בעיר. ניהול נכון ומוצלח של הערוצים הדיגיטליים ברשות המקומית מסייע בבנייה של קשר ישיר ובלתי אמצעי בין הרשות המקומית לתושבים והופך את התושבים למחויבים, מרוצים יותר ומייצר תחושת הזדהות גבוהה יותר עם הרשות המקומית על כל אגפיה.
הידע הנרכש בקורס יאפשר למשתתפים לנהל בעצמם את הערוצים הדיגיטליים, למדוד את הפעילות הנעשית בדיגיטל על ידי ספקים וחברות חיצוניות, לייצר תכנית עבודה שנתית לדיגיטל ולמעשה להפוך לעצמאים לגמרי בניהול הדיגיטל והערוצים ברמה העירונית.