קורס למנהלי מחלקות חינוך מיוחד בניהול קונפליקטים וקשר עם הורים