קול קורא משרד הבריאות לתמיכה ברשויות מקומיות לביצוע תכניות במסגרת המיזם אפשריבריא בעיר לשנת 2018


בהמשך לקול קורא מס` 9635 של משרד הבריאות לתמיכה ברשויות מקומיות לביצוע תכניות במסגרת המיזם "אפשריבריא בעיר" לשנת 2018.

מצ"ב הודעה על פתיחת אתר התמיכות הממשלתי (מרכבה) והארכת מועד ההגשה עד ליום שישי ח` בכסלו תשע"ט - 16.11.2018 .

"מיזם אפשריבריא בעיר" , הינו מיזם לקידום חיים פעילים ובריאים ברשויות מקומיות במסגרת התכנית הלאומית אפשריבריא, אשר נועד לעודד רשויות מקומיות לבסס ולהרחיב תכניות לקידום חיים פעילים ובריאים לתושביהן.

29975ImageFile3.pdf