פתיחת תכנית הכשרה באישור משרד הבריאות- לבעלי תואר ראשון עובד בריאות הסביבה


הרפורמה ברישוי עסקים, העבירה סמכויות פיקוח ממשרד הבריאות לרשויות המקומיות, הרשויות נדרשות להיערך למתן שירות מיטבי לעסקים,  באמצעות כוח אדם בעל הכשרה כתברואן ובאמצעות מערכות דיגיטליות תומכות.

מרכז השלטון המקומי, נערך באמצעות האגף לחדשנות במשכ"ל וישראל דיגיטלית להיערך למתן מענה דיגיטלי למחלקות הרישוי.
ובאמצעות מכללת אריאל להכשרת עובדי רשות מקומית כתברואנים, עובדי בריאות הסביבה, הלימודים באישור משרד הבריאות.

שלב א` החל בחודש דצמבר  2018 , 35 עובדי רשות מקומית עם 12 שנות לימוד, קיבלו הזדמנות חד פעמית באישור משרד הבריאות לרכוש השכלה כתברואנים.

שלב ב` יחל בחודש יולי 2019, מוזמנים להירשם עובדי רשות מקומית עם תואר ראשון, הנכם מוזמנים להידרש לנושא.     

31971ImageFile3.pdf