קול קורא מספר 10746 של משרד הבריאות לתמיכה ברשויות המקומיות לביצוע תכניות במסגרת המיזם "אפשריבריא בעיר" לשנת 2019