שילוב אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים במסגרת פעילות ערי הילדים והנוער