קיץ אחר לילדים ונוער וביה"ס של החופש הגדול - מכתב מנכ"לים