מכתב למנכלית בנושא קידום מדיניות לאומית בתחום הנוער ברשויות