קול קורא והגשת מועמדות לתוכניות מעוז - עמיתים, מקום ואדוות