יום עיון בנושא משלחות נוער ייצוגיות לחו"ל 11.11.2019


התקיים במרכז השלטון המקומי יום עיון בנושא הוצאת משלחות נוער רשותיות לחו"ל, בו השתתפו מנהלי מחלקות נוער, מנהלי מחלקות חינוך ומנהלי מחלקות קשרי חוץ.

היום ביוזמת מחלקת נוער וצעירים במינהל חינוך רווחה וחברה במרכז השלטון המקומי ומינהל חברה ונוער - משרד החינוך ובשיתוף משרד החוץ, כלל חשיפה לכלים והיבטים מקצועיים,

חדשניים ואינטרנטיים בתחומי הפדגוגיה, ההסברה והבטחון והבטיחות לקראת ובמהלך הוצאת משלחת.

את היום ליוו יו"ר ועדת נוער במרכז וראש עיריית רמת השרון מר אבי גרובר , יו"ר ועדת קשרי חוץ וראש מועצת גני תקווה  ליזי דלריצ׳ה וי"ור ועדת בטחון וראש מועצת קרית עקרון מר חובב צברי, שהציגו משנתם בעבודת הועדה בראשה הם עומדים ועל החיבורים בין פעילות הועדות וחשיבותם בקידום החינוך הערכי- חברתי באמצעות משלחות נוער