גיליון פורים תשע"ט של מחזור הזמנים לבטיחות


שלום רב,

מצ"ב גיליון פורים תשע"ט של מחזור הזמנים לבטיחות, להפצה לכלל הגורמים המתאימים.

לנוחותכם, מצ"ב גם קישור לקובץ באתר אגף הביטחון

31334ImageFile3.pdf