מחזור הזמנים לבטיחות- גיליון לקראת פתיחת שנת הלימודים תש"פ


מצ"ב גיליון חדש של מחזור הזמנים לבטיחות- לקראת פתיחת שנת הלימודים, להפצה לכלל הגורמים המתאימים.

הקובץ נמצא גם בפורטל בעלויות ורשויות.

 בנוסף, אנא הפיצו גם את הדפים הרלבנטיים עבורכם בפורטל בעלויות ורשויות:

נשמח לקבל מכם משוב על דפים אלה.

32525ImageFile3.pdf