מועדי ההפעלה של תכניות החופשה במסגרות החינוך המיוחד שנת-הלימודים תש"פ