מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 28 שעות אקדמיות | במסגרת 4 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 07/02/2023
מועד סיום הקורס: 28/02/2023

שכר לימוד:
2,050- ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
2,300 - ₪ למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.

הדוחות הכספיים של התאגיד העירוני הם למעשה,  כלי מרכזי וחשוב המציג תוצאות עבר, ומסייע למנהלים לקבל החלטות לעתיד, בטווח הקצר ובטווח הארוך.
התמחות זו בתחום הפיננסיים נועדה להקנות ידע תיאורטי מעמיק בשילוב כלים מעשיים ויישומיים על מנת לתמוך, להכשיר ולהוביל את המנהל בתהליכי קבלת ההחלטות פיננסיות .