מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 49 שעות אקדמיות | במסגרת 7 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 21/02/2022 
 

שכר לימוד:
2,600  ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
2,950  ₪ למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.

פיתוח כלכלי ברובד של השלטון המקומי מבוסס על ההנחה כי לרשות המקומית יש משאבים מסוגים שונים שהיא צריכה לדעת לנצל בצורה יעילה כבסיס להרחבת היקף הכנסותיה וצמצום התלות הרבה שיש למרבית הרשויות במדינה, בגורמים ממשלתיים ואחרים. פיתוח זה מחייב שינוי בפרדיגמות הקיימות וראיית המרחב העירוני כזירה כלכלית שבה פועלים כוחות שונים המתחרים על המשאבים המקומיים ועל הרשות לדעת לכוון את הפיתוח לכיוונים שיעלו בקנה אחד עם הצרכים הכלכליים והחברתיים של תושביה.
הקורס ייתן כלים לפיתוח יעילות כלכלית ויזמות ברשות המקומית, ייתן כלים לניצול המשאבים המקומיים לצורך השגת יעדם מוגדרים, פיתוח יכולות תחרותיות וראיית האזרח כבעל "מניות" בפירמה ולא רק כצרכן שירותים.