מינהל חינוך רווחה וחברה מרכז תחומי ליבה משמעותיים הנוגעים במרחבי החיים החינוכיים, חברתיים, תרבותיים והקהילתיים של כלל התושבים ברשויות המקומיות.

מדיניות המינהל נקבעת על-ידי ההנהלה וועדות המרכז, ומיוצגת על-ידי צוות המינהל בעבודת מטה עם כלל השותפים והנוגעים בדבר: משרדי ממשלה, ועדות הכנסת, ארגוני המגזר השלישי והחברה האזרחית.

צוות המינהל מייצג את צרכי הרשויות המקומיות בתחומי אחריותו בכל הזירות הללו, יוזם ומקדם פתרונות, עוסק בהסדרת התקציבים השונים, מקדם חקיקה ופועל להבהרת תחומי האחריות והעשייה בין השלטון המרכזי למקומי.

בשנה האחרונה פועל צוות המינהל להסדרת התנהלות מותאמת בעת קורונה, על מנת שהרשויות המקומיות תוכלנה להמשיך ולתת מענים לתושביהם.
פעילות המינהל בתחום כוללת עבודת צוות רב תחומית ומתואמת בין מינהלי המרכז, תוך ראיה מערכתית של הפעולות הנדרשות והשלכותיהן.

צוות המינהל עומד לרשות ראשי הרשויות ובעלי התפקידים בכל עת.