מיקום הקורס: מלון "מג'יק פאלאס" אילת

מועד פתיחת הכנס: 22/11/2021
מועד סיום הכנס: 25/11/2021