מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 56 שעות אקדמיות | במסגרת 8 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 01/11/2021 

שכר לימוד:
1,150 - ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.

בבסיס התפיסה של קורס מנהלי יחידות הצעירים עומדת ההכרה במשמעות הרחבה של אוכולסיית הצעירים ובכלל זאת: הצעיר כמשאב וכשותף לרשות כבסיס ליצירת שייכות, קהילתיות והשתתפות אזרחית, יחידת הצעירים כיחידה אסטרטגית בשדרה הניהולית של הרשות המקומית ומנהלי יחידות הצעירים כמובילי שינוי.