מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 60 שעות אקדמיות | במסגרת 10 מפגשים .

מועד פתיחת הקורס: 15/11/2022 

שכר לימוד:
3,100 - ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)

3,550 - ₪ שכר הלימוד למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי 
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.

כחוד החנית של הפעילות הבלתי פורמאלית במדינת ישראל מנהלי/ות מח' הנוער נדרשים להתמודד עם אתגרים רבים במסגרת תפקידם ,כגון שינויים תמידיים מהירים ועמוקים (טכנולוגיים, רגולטוריים, חברתיים), מגיפות, מציאות פוליטית מאתגרת, ניהול בין דורי ומולטי דיסציפלינארי וכיוצ"ב  .

הקורס יקנה למשתתפים כלים להתמודדות  עם אתגרים אלה כדי  להישאר מעודכנים ולהוביל את החינוך הבלתי פורמאלי באופן אפקטיבי בעידן החדש של  דור המושתת על ערכים חברתיים במציאות אינדיבידואלית .

המשתתפים בקורס  יחשפו למגוון תפישות, כלים ושיטות עבודה חדשניות ויישומיות ויוכלו להיחשף, להיוועץ וללמוד מעמיתיהם מנהלי המחלקות מעיריות אחרות.