מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, רח' הארבעה 28, מגדל חאג'ג צפוני, קומה 7, ת"א 

משך הקורס: 42 שעות אקדמיות | במסגרת 6 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 30/03/2022
מועד סיום הקורס: 25/05/2022

שכר לימוד:
2,350  ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל