מיקום הקורס: מלון "מג'יק פאלאס" אילת

מועד פתיחת הכנס: 21/02/2022
מועד סיום הכנס: 24/02/2022