מיקום הקורס: מלון "מג'יק פאלאס" אילת

מועד פתיחת הכנס: 07/03/2022
מועד סיום הכנס: 10/03/2022