מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, רח' הארבעה 28, מגדל חאג'ג צפוני, קומה 7, ת"א 

משך הקורס: 21 שעות אקדמיות | במסגרת 3 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 09/03/2022
 

שכר לימוד:
1,250  ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)

1,400  ₪ שכר הלימוד למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי

שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל