מיקום הקורס: מלון סופיה, אילת

מועד פתיחת הכנס: 23/05/2022
מועד סיום הכנס: 25/05/2022