מיקום הקורס: מלון מלכת שבא, אילת

מועד פתיחת הכנס: 19/06/2022
מועד סיום הכנס: 22/06/2022