מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 70 שעות אקדמיות | במסגרת 10 מפגשים .

מועד פתיחת הקורס: 5/12/2022 

שכר לימוד:
3,650 - ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.