מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 28שעות אקדמיות | במסגרת 4 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 29/05/2023

שכר לימוד:
1,850- ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
2,150- ₪ למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


הוועדות המקומיות הן שמוסמכות ברוב המקרים להתוות מגרשים חדשים ולהפיכתם לחלקות רישום: הוועדות המקומיות עורכות תכניות איחוד וחלוקה, מאשרות תשריטי איחוד וחלוקה לפי פרק ד' ואחראיות על ההליך המורכב של רישום התכניות והתשריטים. הקורס יניח משנה סדורה של כל ההליכים לאישורן של תכניות ותשריטי איחוד וחלוקה, יעסוק בסוגיות המיוחדות הכרוכות בכך ובנוגע לרישום התכניות והתשריטים.