מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 42 שעות אקדמיות | במסגרת 6 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 02/01/2023 
מועד סיום הקורס: 06/02/2023

שכר לימוד:
2,650₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
2,950 ₪ למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


עולם העבודה החדש מאופיין בהרחבת האחריות והסכמות האישית של נותני השירות, שיתופיות ועבודה בצוותים. על מנת לתת שירות איכותי לתושבים, יש להתאים את התפיסות ודרכי עבודה החדשות לחשיבה מערכתית עם דגש על האנשים ומערכות יחסים כגורמים מרכזיים להצלחה.