מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 77 שעות אקדמיות | במסגרת 11 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 6/11/2022
 

שכר לימוד:
2,200 - ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


הקורס יעסוק בהיבטים העיוניים והמעשיים של עבודת המפקח הווטרינרי והכלבן בשירות הווטרינרי הרשותי. הקורס יתבסס על הכרת חוקים, נהלים ותקנות הקשורים לעבודת המפקח והכלבן וכן לימוד נושאים נוספים כמו : מחלות בעלי חיים, התנהגות בעלי חיים , קנסות מנהליים ועוד.

הקורס יכלול שני ימי עבודה מעשית בשירות וטרינרי ברשות אחרת בנושאים הרלוונטיים כמו :
רקע למחלות , הכרת הציוד הרלוונטי, התנהגות בע"ח, הכרת הכלבייה והעבודה בה ויום מעשי נוסף עם מאלף כלבים ללימוד שיטות ללכידת כלבים, בעיות התנהגות כלבים וכו`.

הקורס יהווה אישור להכשרה לקנסות מינהליים בנושא כלבת וחוק הסדרת הפיקוח על כלבים.
כמו כן יעסוק הקורס בעולם השירות וייתן כלים למתן שירות אפקטיבי באמצעות אימוץ תפיסות עולם שרותיות וברכישת מיומנויות של מתן שירות והתמודדות עם לקוחות: תושבים, עמותות ומתנדבים.