מיקום הקורס: מרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב

משך הקורס: 49 שעות אקדמיות | במסגרת 7 מפגשים חד שבועיים.

מועד פתיחת הקורס: 03/01/2023 
 

שכר לימוד:
2,750 ₪ לעובדי השלטון המקומי (מחיר מסובסד)
2,950 ₪ למשתתפים שאינם עובדי השלטון המקומי
שכר הלימוד כולל הדרכה, חומר כתוב וכיבוד קל.


קורס שכר עובדי הוראה יעסוק במורכבות העסקתו של עובד ההוראה החל מקליטתו, העמקה ברפורמות עוז לתמורה ואופק חדש, התמודדות עם סוגיות שכר מורכבות וכלה בסיום העסקתו של העובד.
הקורס פרקטי ומציף פתרונות לדרכי פעולה וסוגיות מהשטח וחושף את המשתתפים להכרת הרגולטור הן לבכירים ממשרד האוצר, משרד החינוך והשלטון המקומי.